Бюлетин България

Становище на Обществения съвет към Временната комисия за обсъждане и приемане на нов изборен кодекс

На 15 януари 2014 година (сряда) от 14.00 часа в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І” № 1, зала 238 се проведе  заседание на Обществения съвет към Временната комисия за обсъждане и приемане на нов изборен кодекс.

Членовете на Общественият съвет отчетоха потребността от експедитивност и дисциплина на обсъждането предвид общите кратки срокове, които са очертани за предмета на работата на самата Временна комисия и на Обществения съвет към нея.

Прочети още: Становище на Обществения съвет към Временната комисия за обсъждане и приемане на нов изборен кодекс

Меморандум 02 на БАИС относно влиянието на 3% и 4% праг за влизане в парламента

Днес, 17.01.2014 г. от 14.00 ч. до 16.00 ч. ще се проведе заседание на Комисията за приемане на нов Изборен кодекс.

Българска асоциация по изборни системи излиза със следния меморандум относно влиянието на изборната бариера върху броя на партиите в Народното събрание:

Прочети още: Меморандум 02 на БАИС относно влиянието на 3% и 4% праг за влизане в парламента

Меморандум 03 на БАИС относно влиянието на на преференциалния праг върху броя на разместванията в партийните листи при избори за ЕП

Днес, 17.01.2014 г. от 14.00 ч. до 16.00 ч. ще се проведе заседание на Комисията за приемане на нов Изборен кодекс.

Българска асоциация по изборни системи излиза със следния меморандум относно влиянието на преференциалния праг върху броя на разместванията в партийните листи при избори за членове на Европарламент от Република България:

Прочети още: Меморандум 03 на БАИС относно влиянието на на преференциалния праг върху броя на разместванията в...

Меморандум 01 на БАИС относно проекта за Нов изборен кодекс

Днес, 15.01.2014 г. от 14.00 ч. до 16.00 ч. ще се проведе заседание на Обществения съвет към Комисията за приемане на нов Изборен кодекс.

Българска асоциация по изборни системи излиза със следния меморандум относно проекта:

Прочети още: Меморандум 01 на БАИС относно проекта за Нов изборен кодекс