Бюлетин България

Избори 2 в 1 – за Велико и Обикновено народно събрание

У нас периодично се говори за кардинална промяна на Конституцията от 1991, която, според същата тази Конституция, може да се извърши само от Велико народно събрание. И наистина, според чл. 158 на действащата Конституция, ВНС приема нова Конституция и решава въпросите за промени във формата на държавно устройство и на държавно управление.

Прочети още: Избори 2 в 1 – за Велико и Обикновено народно събрание

I Национална конференция по изборни системи 02 – 04.11 2012 г., хотел Рила, Боровец

От 2 до 4 ноември в Боровец се проведе първата Национална конференция по изборни системи. Участници във форума бяха политолози, социолози, предста-вители на централната и местната власт, професионалисти и медии.

Прочети още: I Национална конференция по изборни системи 02 – 04.11 2012 г., хотел Рила, Боровец

II Национална конференция по изборни системи 31.10 – 01.11 2013 г., Парк-хотел Москва, София

На 31 октомври и 1 ноември в София се проведе втората Национална конфе-ренция по изборни системи. Участници във форума бяха политици, политолози, социолози, представители на централната и местната власт, професионалисти и медии. Тук можете да намерите кратко описание на обсъжданите теми на форума.

Прочети още: II Национална конференция по изборни системи 31.10 – 01.11 2013 г., Парк-хотел Москва, София