Меморандум 05 на БАИС относно негативните последствия, породени от натрупването на промени ,,в правилна посока'' в проекта за нов Изборен кодекс

На 03.02.2014 г. ще се проведе заседание на Комисията за приемане на нов Изборен кодекс.

Българска асоциация по изборни системи излезе със следния меморандум относно негативни ефекти, породени от въвеждане на голям брой иначе добри промени:

Изтегли файла тук - pdf, български език.