Мотивирано становище към Меморандум 04 на БАИС относно необходимостта от въвеждане на плаващи мандати и район ,,Чужбина''

На 27.01.2014 г. се проведе заседание на Комисията за приемане на нов Изборен кодекс. На срещата БАИС предложи въвеждане на плаващи мандати и на изборен район ,,Чужбина''. Мотивираното становище, което премахва прякото нарушение на Конституцията на България:


1. С въвеждането на глас с предпочитание при произвеждането на избори за Народно събрание, по правилата предложени в проекта за нов Изборен кодекс, българите с право на глас извън страната са поставени в неравностойно положение спрямо българите в страната, поради липсата на партийни листи, в които да бъде отразена тяхната преференция.

2. Големите диспропорции при определянето на мандатите на регионално ниво в страната на последните парламентарни избори (12 май 2013) достигнаха разлика от 40 пъти!

можете да прочетете в прикачения файл:
Изтегли файла тук - pdf, български език.