Меморандум 03 на БАИС относно влиянието на на преференциалния праг върху броя на разместванията в партийните листи при избори за ЕП

Днес, 17.01.2014 г. от 14.00 ч. до 16.00 ч. ще се проведе заседание на Комисията за приемане на нов Изборен кодекс.

Българска асоциация по изборни системи излиза със следния меморандум относно влиянието на преференциалния праг върху броя на разместванията в партийните листи при избори за членове на Европарламент от Република България:

Изтегли файла тук - pdf, български език.