Становище на Обществения съвет към Временната комисия за обсъждане и приемане на нов изборен кодекс

На 15 януари 2014 година (сряда) от 14.00 часа в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І” № 1, зала 238 се проведе  заседание на Обществения съвет към Временната комисия за обсъждане и приемане на нов изборен кодекс.

Членовете на Общественият съвет отчетоха потребността от експедитивност и дисциплина на обсъждането предвид общите кратки срокове, които са очертани за предмета на работата на самата Временна комисия и на Обществения съвет към нея.

Изтегли файла тук - pdf, български език.