Да познаеш изборите

Настоящата публикация разглежда динамичното разпределение на мандатите по изборни райони през изборния ден. Използвани са усреднени данни от екзитпол на поне пет агенции. Посоченото разпределение не се влияе от броя гласували в изборния ден, а използва единствено данни от социологическите агенции. Точността на направеното разпределение в регионален мащаб, спря-мо окончателните резултати на Централната избирателна комисия, дава грешка от под пет на сто.

Българска изборна система (БИС)
Методика ЦИК – 2013
Подадени гласове в изборния ден
Предсказване на разпределението на мандатите
Графично представяне на разпределението на манда-тите по изборни райони
Интересни случаи

Изтегли файла тук - pdf, български език.